Vitajte na stránke Umenie harmónie o.z.

Občianske združenie Umenie harmónie o.z. vzniklo v roku 2022. Aj napriek tomu,že je novovzniknutým združením vychádza z dlhodobých cieľov jednotlivých členov združenia. Spoločným úsilím združenia je pôsobiť v hudobnom umení a plne ho rozvíjať, prezentovať a prinášať projekty podporujúce povedomie o klasickej hudbe. Našou hlavnou náplňou je:

  • Vzdelávanie detí a mládeže prostredníctvom výchovných koncertov, kurzov, workshopov, seminárov
  • Podporovať kultúrne tradície, uskutočňovať výskum a nadobudnuté informácie verejne prezentovať na prednáškach, koncertoch a vystúpeniach
  • Podieľať sa na organizovaní a aj samostatne organizovať verejné podujatia s cieľom zachovania kultúrnych hodnôt a podporovať povedomie poslucháčov aj o historickej hudbe.
  • Zabezpečiť a uskutočniť vydavateľskú činnosť, ktorá bude primárne slúžiť pre mladých začínajúcich umelcov a nekomerčné umenie
Súbor Cornamusica
Logo občianskeho združenia
Dychové kvinteto Harmónia nova

Súbor Cornamusica

Súbor, ktorý sa profesionálne zaoberá interpretáciou skladieb z obdobia stredoveku, najmä renesancie na kópiách historických nástrojov.

Hudobné umenie gotiky a renesancie, ktoré chce súbor Cornamusica priblížiť poslucháčom, je plné paradoxov.

Slovenskí odborníci sa tomuto umeniu vyhýbajú. Hudobné umenie gotiky a renesancie sa u nás nedali a nedajú študovať.
Hudobné kompozície z obdobia gotiky a renesancie sa označujú za strnulé, príliš jednoduché až primitívne, napriek tomu, že sa jedná o hudbu intelektuálnej elity z univerzít a šľachtických dvorov. Dychové nástroje, na ktorých hru sa náš súbor zameriava sú dnešnými hráčmi označované za surové, falošné a nedokonalé, napriek tomu, že na nich hrávali excelentní umelci – artisti združení v špeciálnych hudobných cechoch.Tieto súbory svoje umenie vnútri cechu rozvíjali a navonok tajili. Takže ani dnes sa na Slovensku takéto nástroje nevyrábajú, ani nie sú v múzeách, ani na ne okrem nášho súboru nikto nehrá.

http://cornamusica.eu/o-nas-2/

Dychové kvinteto

Harmónia nova

Dychové kvinteto Harmónia nova je zložené z mladých hráčov na dychové nástroje. Vzniklo iniciatívou študentov bratislavského konzervatória v roku 2013, pod pedagogickým vedením Mgr.art Petra Kosorína. V tom istom roku sa zúčastnilo Celoslovenskej súťaže konzervatórií, kde získalo 2.cenu. Kvinteto sa ďalej rozvíjalo aj počas vysokoškolského štúdia jednotlivých členov (VŠMU, AKU, Hochschule für Musik Dresden Carl Maria von Weber).

Počas svojho trvania realizovalo viacero koncertných vystúpení, napríklad počas hudobných podujatí Viva musica. Aktívne spolupracovalo s Literárnym informačným centrom, detským časopisom Slniečko. Dlhodobou snahou kvinteta Harmónia nova je prezentácia drevených dychových nástrojov (flauta,hoboj,klarinet a fagot) a jedného plechového (lesný roh) u najmladšieho publika. V spolupráci s Hudobným centrom, ktorý je garantom projektu realizujeme výchovné koncerty pre deti 1. a 2.stupňa ZŠ a ZUŠ. Projekt nesie názov Dychové nástroje v súhre. V roku 2019 kvinteto nahralo pieseň A Giant to Face na metalovom albume Shaped In Dreams.